Tin tức

Thống nhất triển khai Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư

UBND tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Sơn La).

Sau khi trao đổi, bàn bạc, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết biên bản thống nhất triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, UBND hai tỉnh thống nhất giao cho nhà đầu tư tiềm năng tiến hành thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo thỏa thuận mà UBND tỉnh Sơn La ký kết với nhà đầu tư tiềm năng vào ngày 29/7/2019 tại tỉnh Sơn La.

Thành lập Ban Chỉ đạo toàn tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư và Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 579 của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức đối tác công tư làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ phối hợp với UBND tỉnh Sơn La làm việc với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan về các công việc liên quan đến GPMB, đánh giá tác động môi trường, hướng tuyến, các công trình trên tuyến đường đoạn qua mỗi tỉnh.

G

0936867577

Chat hỗ trợ
Chat ngay